Tingimused ja kord

Tere tulemast Express Autokooli tingimuste ja korra lehele! Siin tutvustame meie õppetasu maksmise, õppetasu tagastamise, koolitajate kvaliteedi tagamise ning paljude teiste oluliste aspektide tingimusi ja korda. Oleme pühendunud tagama parima õppekeskkonna ja teeninduse ning hoolitseme selle eest, et kõik meie õpilased tunneksid end turvaliselt ja toetatult. Palun tutvuge allpool esitatud tingimuste ja korraga ning ärge kartke meiega ühendust võtta, kui teil on küsimusi või vajate täiendavat selgitust.

Express Autokooli Tingimused ja kord

Õppetasu maksmine ja vabastamine

Enne kursuse algust tuleb tasuda õppetasu täies mahus või osaliselt, millest esimene osa tuleb tasuda enne kursuse algust ning ülejäänud osa kursuse keskel. Tasuda saab nii kohapeal sularahas kui ka ülekandega. Õpilased, keda suunab Töötukassa, on maksevabad.

Õppetasu tagastamise tingimused

Tagastamisel ei tagastata autokooli ressursimakse. Täpsemad tingimused saadetakse pärast registreerimist e-posti teel.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine

Õppekavad vastavad täienduskoolituse standardile, Liiklusseadusele ja MKMi määrusele nr. 60. Need on sihtgrupipõhised ja õpiväljundipõhised.

Koolitajate kvaliteedi tagamine

Koolitajad on vastava hariduse ja kogemustega ning neil on pikaajaline kogemus täiskasvanute koolitamisel. Koolitajad läbivad regulaarselt täiendkoolitusi ning nende töö kvaliteeti hinnatakse õpilaste tagasiside põhjal.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Teooriaõpe toimub veebis ning praktiline õpe toimub kaasaegsetel sõidukitel. Klassiruumid, õppevarustus ja -materjalid vastavad kõikidele keskkonna- ja ohutusnõuetele.

Tagasiside kogumise kord

Õpetajad koguvad pidevalt õpilaste tagasisidet, nii suuliselt kui ka kirjalikult, et täiustada õppeprotsessi. Tagasisidet saab jätta Google’is või e-posti teel. Kogutud info alusel tehakse muudatusi õppekavas, et tagada koolituse kvaliteet.

Õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Väljaarvamise tingimused vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt, kuid peamisteks põhjusteks võivad olla konfliktid pedagoogidega, dokumentide mitteõigeaegne esitamine, tasumata arved või ilmumine kooli ebakaines olekus.